Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Международна конференция BalkanLight2018

През 1999 г. по инициатива на членове на БНКО, във Варна се организира и проведе Първата Балканска конференция по осветление, а през 2000 г. - Първата Балканска младежка конференция по осветление. Балканската конференция по осветление е значима инициатива на България, която се възприема от балканските специалисти и регулярно се провежда в отделните страни на Балканите. Трябва да се отбележат усилията на тогавашния председател на НКО проф. Христо Василев и неговия екип за организацията на тази инициатива. За приноса в организацията и провеждането на първата балканската конференция по осветление, проф. д-р Христо Василев е награден с грамота за особени заслуги от международната комисия по осветление (CIE). През 2018 година идва ред отново на България да бъде домакин на тази конференция. Екипът подготвил първата Балканска конференция отново се наема със задачата да я организира. На 27.12.2016 г. на управителен съвет на БНКО се решава следното: да се започне подготовка на международната конференция BalkanLight 2018 .За целта е създадена WEB страница на конференцията с адрес на домейна: *www.BalkanLight.org<http://www.balkanlight.org/>* и са разпратени покани за участие до чуждестранните специалисти. Имаме желанието този път конференцията да се проведе в гр. София, като една от античните столици на Европа. Обявена е  електронна поща на конференцията на адрес: *BalkanLight2018@bnci.eu<BalkanLight2018@bnci.eu>*  Приканваме всички, които искат да продължат това начинание да се присъединят към екипа, подготвящ конференцията. Предстои оформяне на организационен и програмен комитет на конференцията. Моля всеки, който желае да участва в това начинание да съобщи това на адрес:*BalkanLight2018@bnci.eu<BalkanLight2018@bnci.eu>*

Председател на Български национален комитет по осветление:

 /доц. д-р инж. Красимир Велинов/

 София, 25.03.2017.

                           ПОКАНА

Още Новини

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!

20/ 10/ 2022

"Не съм видял за обществено обсъждане повече от един–два законопроекта по ПВУ" - интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", 19.10.2022 г.