Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Списък на проектантите с пълна и ограничена проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол

           В приложения списък са включени всички проектанти с пълна (ППП) и ограничена (ОПП) проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол с информация за техните адреси и телефони. Данните, посочени в списъка, са предоставени с декларация лично от всеки член.

Моля колегите, които желаят да добавят или променят данни за себе си, да се обадят в офиса на РК на КИИП.

П.Пейчев

 

Списък на проектантите с проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол

Още Новини

23/ 12/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!