Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Списък на проектантите с пълна и ограничена проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол

           В приложения списък са включени всички проектанти с пълна (ППП) и ограничена (ОПП) проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол с информация за техните адреси и телефони. Данните, посочени в списъка, са предоставени с декларация лично от всеки член.

Моля колегите, които желаят да добавят или променят данни за себе си, да се обадят в офиса на РК на КИИП.

П.Пейчев

 

Списък на проектантите с проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол

Още Новини

27/ 11/ 2023

Видеозапис от интересна Кръгла маса на тема: „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“, организирана от АЛИАНС ЗА ВИСОКА СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА (АВСК), проведена на 22.11.2023 г. в сградата на САБ

01/ 11/ 2023

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

02/ 10/ 2023

Интервю на инж. Марин Гергов - Председател на УС на КИИП по БНР - Радио Шумен, 29.09.2023 г. 

15/ 09/ 2023

В ПАМЕТ НА ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ДРЕНСКИ