Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Четвърти Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

Национална професионална секция Електротехника Автоматика и Съобщителна Техника /ЕАСТ/ в Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране /КИИП/ проведе своя Четвърти Семинар-Конференция в град Варна на 01 и 02.06.2018г.

Прикачени документи

Още Новини

24/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ЕАСТ" -2022 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

22/ 06/ 2022

Доклад за дейността на НПС "ГПГ" за периода м.09.2020 до м.06.2022