Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Приложение № 10 "Себестойност на проектантските услуги по част "Технологична"

Приложение № 10 "Себестойност на проектантските услуги по част "Технологична" към Методиката за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

Прикачени документи

Още Новини

28/ 04/ 2023

Презентации на национален семинар на тема “Енергиен преход към зелена енергия и зелени технологии”

20/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2023 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовно отчетно общо събрание на НПС "Технологии", 2023 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2023 г