Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС през 2021 г.

Уважаеми колеги,

На прикачените файлове можете да се запознаете с дневния ред на ОС на НПС КСС, 24.06.2022 г. и Отчетния доклад за дейността на Националното ръководство на НПС КСС  за периода 09.2020 – 06.2022г. 

Прикачени документи

Още Новини

27/ 07/ 2022

"Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение" - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.

25/ 07/ 2022

Материали от ОС на НПС МДГЕ, проведено на 24.06.2022 г. 

25/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ

15/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ