Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Поздравление към организаторите на Националната научно-приложна конференция МДГЕ'2019

Здравейте колеги,

с това писмо искаме да поздравим всички организатори и лектори на Националната научно-приложна конференция, проведена на 04-05.10.2019 г. в гр. Трявна.

Свършихте перфектна работа.

 

Благодарим Ви.

инж. геол. Благой Грозданов и инж.геол. Петър Делов

"БОГОЯ-2" ООД

Още Новини

24/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ЕАСТ" -2022 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

22/ 06/ 2022

Доклад за дейността на НПС "ГПГ" за периода м.09.2020 до м.06.2022