Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

Колеги,

Представяме на Вашето внимание Указателно писмо от МРРБ до главните архитекти на общини (райони) в Република България чрез РДНСК относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ по повод неправомерно изисквани като условия за съгласуване и одобряване на инвестииционни проекти документи, каквито не се изискват със ЗУТ или с друг нормативен документ.

Колеги,

Ако и в бъдеще се сблъскате с продължаващи неправомерни практики, не се колебайте да уведомите Централното ръководство на КИИП.


Прикачени документи

Още Новини

15/ 09/ 2023

В ПАМЕТ НА ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ДРЕНСКИ

11/ 09/ 2023

Интервю на инж. Марин Гергов - председател на УС на КИИП в предаването "На фокус" с Лора Крумова по Нова телевизия - 10.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Две интервюта на инж. Марин Гергов - председател на УС на КИИП по повод бедствието по Южното Черноморие  - по ТВ Bulgaria On Air и БНР - 08.09.2023 г. 

01/ 08/ 2023

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ВЕСЕЛИН ВЕНКОВ