Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

Колеги,

Представяме на Вашето внимание Указателно писмо от МРРБ до главните архитекти на общини (райони) в Република България чрез РДНСК относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ по повод неправомерно изисквани като условия за съгласуване и одобряване на инвестииционни проекти документи, каквито не се изискват със ЗУТ или с друг нормативен документ.

Колеги,

Ако и в бъдеще се сблъскате с продължаващи неправомерни практики, не се колебайте да уведомите Централното ръководство на КИИП.


Прикачени документи

Още Новини

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!

20/ 10/ 2022

"Не съм видял за обществено обсъждане повече от един–два законопроекта по ПВУ" - интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", 19.10.2022 г.