Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

На  09 май 2022 г. ни напусна инж. Емил Любенов Крумов – един от основателите на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), многоуважаван наш колега и висококвалифициран професионалист – проектант-конструктор.

Ще го запомним като активен участник в живота на Камарата – председател на НПС „КСС“, член на Управителния съвет на КИИП, член на Комисията по дисциплинарно  производство и постоянните комисии на Камарата.

Поклонението ще се състои на 12 май /четвъртък/ 2022 г. от 10.30 ч.  в Ритуална зала  на Централните Софийски гробища..

        Поклон пред паметта му! 

                                                                                    Централно ръководство на КИИП

Още Новини

24/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ЕАСТ" -2022 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

22/ 06/ 2022

Доклад за дейността на НПС "ГПГ" за периода м.09.2020 до м.06.2022