Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Сигнали/Похвали

05/ 05/ 2021

Отворено писмо от инж. К. Проданов

05/ 05/ 2021

Сигнал-питане от инж. П.Панов

05/ 05/ 2021

Писмо от инж. П. Панов

05/ 05/ 2021

Декларация-сигнал от д-р инж. Й. Пенев

15/ 04/ 2021

Сигнал от д-р инж. Йонко Пенев

26/ 03/ 2021

Отворено писмо от доц. Йонко Пенев

25/ 03/ 2021

Становище от инж. Михаил Толев

25/ 03/ 2021

Становище-обръщение от инж. Павлин Панов

24/ 03/ 2021

Отворено писмо до инж. Стефан Кинарев от инж. К.Проданов

24/ 03/ 2021

Отговор от доц. Йонко Пенев на писмо на инж. Соня Велева