Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Отворено писмо до инж. Стефан Кинарев от инж. К.Проданов

ЦУ на КИИП не носи отговорност за съдържанието на публикувания материал!
Съдържанието на публикацията и достоверността на поднесената информация са отговорност единствено на авторите.

Задължение на авторите е да спазват нормите на добрата етика и да не изпращат материали със заплашително, оскърбително, обидно, оклеветяващо и незаконно съдържание, което може да бъде квалифицирано като престъпление и да доведе до гражданска или наказателна отговорност.

------------

Отворено писмо до инж. Стефан Кинарев
от инж. Константин Проданов

Прикачени документи

Още Сигнали/Похвали

05/ 05/ 2021

Отворено писмо от инж. К. Проданов 

05/ 05/ 2021

Сигнал-питане от инж. П.Панов 

05/ 05/ 2021

Писмо от инж. П. Панов 

05/ 05/ 2021

Декларация-сигнал от д-р инж. Й. Пенев