Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

До Председателите на НПС на КИИП гр. София

Във връзка с предстоящите отчетни събрания на НПС, които по график ще се проведат на 29 март 2013г., моля в съответствие с дневния ред на националното общо събрание на КИИП, да включите и точка в дневния ред за разглеждане  предложенията на регионалните колегии на КИИП за промени в Устава на КИИП.

Писмото с изх. номер Р15/18.03.2013 год. може да изтеглите от следния адрес. kiip.bg/archived-site/images/custom/File/Rousse/PismoR15_scane.doc

Още Съобщения

21/ 06/ 2022

Предложение от JRC за достъп до ELSA Reaction Wall

20/ 06/ 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС ВС 24.06.2022

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

06/ 06/ 2022

П О К А Н А

от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) за участие в Обучителен курс