Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

До Председателите на НПС на КИИП гр. София

Във връзка с предстоящите отчетни събрания на НПС, които по график ще се проведат на 29 март 2013г., моля в съответствие с дневния ред на националното общо събрание на КИИП, да включите и точка в дневния ред за разглеждане  предложенията на регионалните колегии на КИИП за промени в Устава на КИИП.

Писмото с изх. номер Р15/18.03.2013 год. може да изтеглите от следния адрес. kiip.bg/archived-site/images/custom/File/Rousse/PismoR15_scane.doc

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ