Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

До Председателите на НПС на КИИП гр. София

Във връзка с предстоящите отчетни събрания на НПС, които по график ще се проведат на 29 март 2013г., моля в съответствие с дневния ред на националното общо събрание на КИИП, да включите и точка в дневния ред за разглеждане  предложенията на регионалните колегии на КИИП за промени в Устава на КИИП.

Писмото с изх. номер Р15/18.03.2013 год. може да изтеглите от следния адрес. kiip.bg/archived-site/images/custom/File/Rousse/PismoR15_scane.doc

Още Съобщения

14/ 05/ 2022

Презентация на книгата "Строителна физика, основа на ЕЕ на сградите"- автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Северна Македония - 26.05.2022 г.

04/ 05/ 2022

Провеждане на Първата Геодезическа Спартакиада

03/ 05/ 2022

Европейски ден на свободните професии - онлайн - 10.05.2022 г.

27/ 04/ 2022

ВАЖНО! От 01.05.2022 г. се въвежда такса за разглеждане на документи за ПП и ТК.