Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Основополагащи промени в Устава на КИИП

ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРОМЕНИ В УСТАВА НА КИИП.

1. Завишаване на финансовата самостоятелност на РК - да се даде право на РК чрез съответното упълномощаване, да откриват и закриват депозитни сметки, в рамките на разполагаемите финансови средства на колегията, при спазване на финансовата дисциплина.

Писмото може да изтеглите от следния линк:kiip.bg/archived-site/images/custom/File/Rousse/Printsipni-promeni_scane.doc

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ