Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

“СЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ –ОБЩ ПРАКТИЧЕСКИ КУРС”

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ № 01 /05.04.2013 г.

Относно: Обучителен курс на тема:
 “СЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ –ОБЩ ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

 

Уважаеми колеги,

Курсът, организиран от  КИИП – Русе ще се проведе на 20-21.04.2013 год. по програмата дадена в прикачения файл.

 

Място на провеждане:   Учебен център НТС – бул.”Придунавски” 6 (сградата

 на офиса на КИИП-Русе), зала № 6 , етаж 2

Такса за участие:

1. Таксата за участие е:

·        50 лева на човек (с включен ДДС) за членове на КИИП.

Сумата следва да се преведе в срок до 11.04.2013 г. по сметката на КИИП-Русе  

Банковата сметка е:

Банка: УниКредит Булбанк - гр. Русе

IBAN: BG39 UNCR 7527 1099 6021 14, BIC: UNCRBGSF

2. Платежното нареждане да има следните реквизити:

Получател: КИИП – РК гр. Русе

Основание за превода: Участие в обучителен курс-EC8

Още пояснения: Имената на хората за които се превежда таксата за участие

Наредител:  Името на фирмата (юр. лице), на която ще се издава фактурата и след него в скоби името на лицето, което я представлява. Ако фактурата се издава на физическо лице, се пише само името на лицето.

Данните за фактури следва да бъдат предоставени в офиса на КИИП Русе по приложения формуляр (Талон за участие).

Получаването на парите по горната сметка ще се счита за потвърждение на участието. 

3. Материалите за курса ще бъдат изпратени в седмицата, преди курса.

4. Цената за участие в курса е определена на база действителните разходи за провеждането му.

5. Копие от платежно нареждане и талон за участие да се изпратят на kiip_rousse@mail.bg

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ