Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ „МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ”

На 20.11.2013г. на редовно заседание на Комисия по регистрите към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране ръководството на НПС „МДГЕ” предприе изпълнение на свое решение, взето по време на Общото събрание на секцията от 30.03.2012г., а именно промяна на наименованията на частите, вписани в удостоверенията за проектантска правоспособност, издавани от КИИП.

 

След преразглеждане на документите на всички членове на НПС „МДГЕ”, ръководството на секцията предложи промени, описани в приложената таблица.

 

На 11.12.2013г. от 13.00 часа в заседателната зала на ЦО на КИИП, бул. Христо Смирненски 1, ет. 4, ще се проведе отворена среща между Ръководството на НПС „Минно дело, геология и екология” и членовете на секцията с цел представяне и коментар по текущите промени.


ПРИЛОЖЕНИЕ.

Още Съобщения

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"