Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПОКАНА за курс по Хидрогеоложко моделиране

Курсът ще се проведе на 15 - 16 септември 2016 г. в заседателната зала на Централния офис на КИИП, адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" № 2, ет. 4 /сградата на УАСГ/.

С ПРОГРАМАТА на курса можете да се запознаете тук.

За повече подробности се обръщайте към инж. Мария Маринова.

Още Съобщения

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"