Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РАЗГРАД, 2017 г.

Уважаеми колеги,

Редовното Общо Събрание на РК на КИИП гр.Разград ще се проведе на 20.02.2017г. (понеделник) от 16,00 часа в стола на ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело гр. Разград при следния

                        Дневен ред:

1.Отчетен доклад за дейността през 2016 г.

2.Отчет за изпълнение на бюджет за 2016 г.

3.Отчет на Контролния съвет за 2016 г.

4.Обсъждане и приемане на Отчетен доклад, Отчет за изпълнение на бюджета и Отчет на Контролния съвет за 2016 г.

5.Приемане на бюджет за 2017 г.

6.Избор на делегати за ОС на КИИП за 2017 г.

7.Разни

Още Съобщения

18/ 08/ 2022

Преференциални условия за членове на КИИП за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

12/ 08/ 2022

Покана за конференция, посветена на 25-та годишнина на Софийското метро

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“