Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Списък на делегатите на Общото събрание на НПС

      ДЕЛЕГАТИ  за ОС на КИИП 29 - 30.03.2009г.    -   НПС "МИННО ДЕЛО
                И ГЕОЛОГИЯ"  
№  Д е л е г а т и Секция РК Подпис
1 Ваня Николова Николова МДГ София-град  
2 Веселин Димитров Пейчев МДГ Варна  
3 Георги Василев Василев МДГ Бургас  
4 Господин Радев Господинов МДГ Смолян  
5 Кирил Александров Ангелов МДГ София-град  
6 Нейко Тотев Нейков МДГ Пловдив  
7 Нено Георгиев Ненов МДГ Русе  
8 Никола Веселов Чушков МДГ София-град  
9 Параскев Илиев Торбов МДГ Враца  
10 Петър Енев Петров МДГ София-град  
11 Стойо Тодоров Боснев МДГ София-град  
12 Тинко Петров Пеев МДГ Плевен  
13 Христо Генов Христов МДГ Ст. Загора  
14 Хубен Милков Хубенов МДГ УС  
15 Валентин Семерджиев МДГ НПС  
16 Пейчо Димитров Пейчев МДГ УС  

Още Съобщения

21/ 06/ 2022

Предложение от JRC за достъп до ELSA Reaction Wall

20/ 06/ 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС ВС 24.06.2022

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

06/ 06/ 2022

П О К А Н А

от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) за участие в Обучителен курс