Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на КИИП РК Габрово

Общото събраниена РК на КИИП Габрово, по решение на РР ще се проведе на
19. 02.2010 год. / петък/ от 18 часа в Комплекс"Люляци" общ. Габрово при следния
дневен ред:

1. Доклад за дейността на РР на КИИП Габрово за 2009 год.
2. Доклад за финансоватадейност - докл. председателя на КС
3. Финансов отчет
4. Приемане бюджет за 2010 год.
5. Избор на делегати за ОС на КИИП
6. Дискусии и тържествена вечеря

Тех.сътрудник: инж. Н. Щебунаева

Още Съобщения

06/ 06/ 2023

Национален семинар на тема "Оранжерии с агроволтаици и "Light Grow" технология и системи за отопление и охлаждане с минимални енергийни разходи", 08.06.2023 г.

01/ 06/ 2023

Покана от Македонската Камара (KOAI) за ZOOM  уебинар, 02.06.2023 г.

30/ 05/ 2023

Участвайте в проучване по проект Инженери за Европа (E4E)

29/ 05/ 2023

Международна среща семинар на тема: "Интермодални терминали в малки и средно големи градове", гр. Благоевград, 13.06.2023 г.