Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на КИИП РК Габрово

Общото събраниена РК на КИИП Габрово, по решение на РР ще се проведе на
19. 02.2010 год. / петък/ от 18 часа в Комплекс"Люляци" общ. Габрово при следния
дневен ред:

1. Доклад за дейността на РР на КИИП Габрово за 2009 год.
2. Доклад за финансоватадейност - докл. председателя на КС
3. Финансов отчет
4. Приемане бюджет за 2010 год.
5. Избор на делегати за ОС на КИИП
6. Дискусии и тържествена вечеря

Тех.сътрудник: инж. Н. Щебунаева

Още Съобщения

18/ 08/ 2022

Преференциални условия за членове на КИИП за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

12/ 08/ 2022

Покана за конференция, посветена на 25-та годишнина на Софийското метро

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“