Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ НА КИИП, 2021г.

ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП, 2021г.

ще се проведат на 30.10.2021 г. (събота) от 09.00 часав залите на Парк хотел „Москва“, София

Регистрация на делегатите по секции от 8.30ч.

Секциите са разпределени по залите на Парк хотел „Москва“, както следва:

1. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - зала „ПАНОРАМА“

2. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „ЕВРОПА“

3. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „КИЕВ“

4. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" - зала „КОНФЕРАНС 5“

5. НПС "МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" - зала „КОНФЕРАНС 2“

6. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА
ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" – зала „ЗИМНА ГРАДИНА“

7. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" - зала „КОНФЕРАНС 3“

8. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" -
зала „КОНФЕРАНС 4“

Още Съобщения

21/ 06/ 2022

Предложение от JRC за достъп до ELSA Reaction Wall

20/ 06/ 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС ВС 24.06.2022

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

06/ 06/ 2022

П О К А Н А

от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) за участие в Обучителен курс