Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ НА КИИП, 2021г.

ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП, 2021г.

ще се проведат на 30.10.2021 г. (събота) от 09.00 часав залите на Парк хотел „Москва“, София

Регистрация на делегатите по секции от 8.30ч.

Секциите са разпределени по залите на Парк хотел „Москва“, както следва:

1. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - зала „ПАНОРАМА“

2. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „ЕВРОПА“

3. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „КИЕВ“

4. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" - зала „КОНФЕРАНС 5“

5. НПС "МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" - зала „КОНФЕРАНС 2“

6. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА
ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" – зала „ЗИМНА ГРАДИНА“

7. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" - зала „КОНФЕРАНС 3“

8. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" -
зала „КОНФЕРАНС 4“

Още Съобщения

06/ 06/ 2023

Национален семинар на тема "Оранжерии с агроволтаици и "Light Grow" технология и системи за отопление и охлаждане с минимални енергийни разходи", 08.06.2023 г.

01/ 06/ 2023

Покана от Македонската Камара (KOAI) за ZOOM  уебинар, 02.06.2023 г.

30/ 05/ 2023

Участвайте в проучване по проект Инженери за Европа (E4E)

29/ 05/ 2023

Международна среща семинар на тема: "Интермодални терминали в малки и средно големи градове", гр. Благоевград, 13.06.2023 г.