Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ НА КИИП, 2021г.

ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП, 2021г.

ще се проведат на 30.10.2021 г. (събота) от 09.00 часав залите на Парк хотел „Москва“, София

Регистрация на делегатите по секции от 8.30ч.

Секциите са разпределени по залите на Парк хотел „Москва“, както следва:

1. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - зала „ПАНОРАМА“

2. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „ЕВРОПА“

3. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „КИЕВ“

4. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" - зала „КОНФЕРАНС 5“

5. НПС "МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" - зала „КОНФЕРАНС 2“

6. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА
ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" – зала „ЗИМНА ГРАДИНА“

7. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" - зала „КОНФЕРАНС 3“

8. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" -
зала „КОНФЕРАНС 4“

Още Съобщения

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"