Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

ПРОУЧВАНЕ НА  НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (НИНКН)

ОТНОСНО : Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

 

НИНКН, се обръща към КИИП с молба за информация, наличие на документация за обекта или друга информация, която би била полезна за установяване на историята на неговото създаване, съществуване и експлоатация :

  • Проектна документация за построяване на обекта, както и за извършвани през годините строителни и ремонтни намеси; проекти за оборудване, обзавеждане и пр.;
  • Данни за проектантите на сградата;
  • Устройствени планове за имота на обекта;
  • Архивни снимки, данни от писмени източници – художествени, документални, краеведски литературни издания, периодичен печат, данни за свързани с обекта важни исторически личности и/или събития;

Полезна за проучването би била всяка текстова, графична, фото и видео документация за обекта и неговата среда.

Още Съобщения

24/ 11/ 2023

Уебинар 3 на ХИЛТИ България за 2023 г. - "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за срязващи усилия съгласно EN 1992-4" - 29.11.2023 г.

21/ 11/ 2023

Конференция с български и германски експерти на тема "Технологии и услуги за управление на водите в България", 5-7.12.2023 г.

21/ 11/ 2023

Покана за официално откриване паметник на Кольо Фичето

16/ 11/ 2023

Семинар за конструкции в градски райони, 22.11.2023 , УАСГ