Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционния процес сте поканени да участвате в проучване чрез онлайн анкета в периода август - октомври 2023 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT1Y2zDFQb81zyvb6qMuv0o1-ZKn98_35BI2_jOlZP6QDsiw/viewform

Проучването (анкетата) е анонимно, не включва лични данни и информация, която позволява да бъдете идентифицирани.

Целта на проучването е насочено към моментното състояние и бъдещото желание в строителния сектор за внедряване на СИМ в ежедневната работа.

Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и включени в разработка на дипломна работа, която ще се защити пред Държавна изпитна комисия в Университета по архитектура, строителство и геодезия към Магистърската програма по „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез Строително-информационното моделиране (СИМ)/ Building Information Modelling (BIM)“. Същата ще бъде представена в края на месец октомври тази година. На базата на допълнително проучване и анализ, вземайки под внимание резултатите от анкетата ще бъдат направени редица заключения и препоръки с цел идентифициране готовността за внедряване на СИМ/BIM в строителния бранш в България.

Вашето мнение е важно! Благодаря за отделеното време!

Поздрави,
инж. Васиола Благоева-Бешкова

vasiola@abv.bg

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол