Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

Уважаеми колеги,

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява Проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“. Проектът се финансира от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия и за изпълнител е избран консорциум KPMG.

KPMG стартира настоящото онлайн анкетно проучване сред представителите на бизнеса в строителния сектор. Целта на проучването е да се установи готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

Предвид значимостта на резултатите от проучването, както и необходимостта да бъдат събрани повече мнения и гледни точки относно готовността на сектора за въвеждане на СИМ/BIM, разчитаме на Вашето активно включване.

Анкетата ще бъде отворена до 15 декември 2020 г. 

Линк към анкетата: https://ecv.microsoft.com/pg5jWxRMum

Прикачени документи

Още Съобщения

07/ 05/ 2021

Предложение от ECEC за участие в европейски конкурс с награди

29/ 04/ 2021

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

28/ 04/ 2021

Онлайн обучение за влаганите в строежите строителни продукти, организирано от БААИК

13/ 04/ 2021

Покана от председателя на ECEC Klaus Thürriedl за участие в онлайн събитие