Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Участвайте в проучване по проект Инженери за Европа (E4E)

Уважаеми колеги-инженери,

ECEC (European Council of the Engineers Chambers / Европейски съвет на инженерните камари), на който КИИП е член, участва в проекта Инженери за Европа (E4E), който се финансира от Европейския съюз (Еразъм+). Проектът има за цел да установи редовен обмен относно образователните изисквания в инженерната професия, образованието и индустрията чрез създаване на постоянен „Съвет по умения“, идентифициране на новите тенденции в европейското продължаващо образование и разработване на иновативни (CPD) методи за обучение в професията.

Изследователската част на проекта в момента продължава. За първичното изследване ще бъде провеждано редовно (2023/2024/2025) проучване сред заинтересованите страни, за да се идентифицират техните желания, нужди и гледни точки. Първият кръг вече е започнал.

Ето защо бихме Ви помолили да участвате в проучването (на английски език).

Част 1 - лична информация, общи въпроси, екологични въпроси - https://www.1ka.si/a/e4d66645

Част 2 - (същата като от част 1) лична информация, образование, свързани политики, предприемачество - https://www.1ka.si/a/ed8243ab

Анкетата е отворена до 15 юли 2023 г.

Разбира се, всички резултати ще бъдат споделени с вас.


С най-добри пожелания,

ECEC (European Council of the Engineers Chambers / Европейски съвет на инженерните камари)

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес