Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана от Македонската Камара (KOAI) за ZOOM уебинар, 02.06.2023 г.

Уважаеми колеги,

По повод на започнатите дейности за провеждане на обучение за прилагане на Еврокодове в Република Македония, на 2 юни 2023 г. (петък), с начало 12 часа на обяд, в зала KOAI, и в рамките на регионалната среща на IIRS в Скопие, ще се проведат лекции на тема Еврокодове.

Лекциите ще бъдат за опита и предизвикателствата при прилагането на еврокодовете в страните в региона. Лектори ще бъдат Деян Пребил от IZS Словения, Борис Трогрлич и Марио Тодорич от HKIG Хърватия и проф. д-р Горан Марковски от KOAI.

Европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции (Еврокодове) влязоха в сила в Република Македония на 2 септември 2020 г. и се прилагат паралелно със съществуващите разпоредби до 2 септември 2023 г. От 2 септември 2023 г. съществуващите разпоредби ще престанат да важат и всички сгради в страната ще трябва да бъдат проектирани изключително по Еврокодове, в съответствие с Наредбата за стандарти и норми за проектиране (Sl.list RSM номер 211 от 02.11.2020 г.).

Домакин на първата от поредицата планирани срещи на IIRS за 2023 г. е Македонската Камара. На срещата, която ще се проведе от 1 до 3 юни 2023 г. в Скопие, ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с работата на Камарите, членове на  IIRS, обмяна на опит и определяне на съвместни инициативи за подобряване на инженерството в региона.

IIRS - Инженерна инициатива за регионално сътрудничество се състои от седем инженерни камари от Балканския регион, а именно: Камарата на упълномощените архитекти и упълномощените инженери на Република Македония, Словенската камара на инженерите, Хърватската камара на строителните инженери, Хърватската камара на Електроинженери (асоцииран член), Камарата на инженерите на Сърбия, Камарата на инженерите  Черна гора и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране България. Инициативата е основана през 2011 г. в Черна гора и срещите се провеждат по цикличен график (до периода преди здравната пандемия) на всеки шест месеца във всяка от страните членки.

Дневен ред на събитията:

12.00 – 12.30 ч. Регистрация на участниците

12.30 – 13.15 Деян Пребил, IZS Словения

13.15 – 14.15 Борис Трогърлич и Марио Тодорич, HKIG Хърватия

14.15 – 15.00 ч. Проф. д-р Горан Марковски, KOAI

 

Поканени сте на Zoom уебинар.

Кога: 2 юни 2023 г. 12:00 Сараево, Скопие, Загреб

Тема: Опит и предизвикателства при прилагането на еврокодовете в региона

Моля, щракнете върху връзката по-долу, за да се присъедините към уебинара:

https://us02web.zoom.us/j/89969050298?pwd=NGxpOWxnamNYYm9KSDRNc3FkbXBOQT09

Парола: komora

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация