Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

Уважаеми колеги,

От името на консорциума по проект MOBICCON-PRO, със съдействието на ЦУ на КИИП, Ви каним да вземете участие в предстоящата конференция на тема „Иновативни решения за кръгово строителство“, която ще се проведе на 25 май 2023 г. (четвъртък) в Зала 120 в Ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

По време на конференцията ще бъдат дискутирани актуалните тенденции в кръговото строителство на европейско равнище, ще се представят добри практики от Белгия и Дания, както и иновативни решения за производство на висок клас рециклирани строителни материали, които предстои да бъдат разработени в рамките на MOBICCON-PRO - международен изследователски проект в сферата на кръговата икономика в строителството, финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз.

В рамките на конференцията ще бъде анонсирано и създаването на Териториален клъстерен център за кръгово строителство в София, който цели да предостави платформа за обмяна на опит в областта на кръговото строителство между академичните и изследователски среди, публични институции, индустрията, фирми от строителния сектор, браншови асоциации и неправителствени организации.

Участието в конференцията е безплатно след предварителна регистрация до 23 май 2023 г. 

За допълнителна информация, можете да се свързвате с г-жа Десислава Петрова, Програмен директор и мениджър събития в Институт за икономическа политика и член на консорциума по проекта MOBICCON-PRO на тел: +359 878 494816 и ел поща: mobiccon-pro@epi-bg.org.

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес