Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ

Колеги,

По покана на Декана на Строителния факултет доц.д-р инж. Е. Абдулахад със съдействието на Посолството на Република Косово в България, на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Регионална колегия на КИИП София-град,

инж. Ментор Лунжи,

носител на годишната награда на Камарата на инженерите в Черна гора за най-добра научно-професионална дейност за 2017 г.,

ще изнесе лекция на тема:

Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите

на 30.05.2023 г. от 13.00 часа 

зала 228 , УАСГ


Докладът ще бъде представен на английски език и превод няма да има.

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес