Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г.

Уважаеми колеги,

Каним Ви да посетите

официалната лекция на д-р инж. Николай Милев,

гл. ас. към катедра Геотехника на УАСГ

за първото му посещение в Турция след земетресението - април 2023 г.

на тема:

"Влияние на втечняването на почвите и локалните геоложки условия върху щетите от заметресението Кахраманмараш (Турци) от 2023 г. "

16.05.2023 г. 

16.00 часа 

УАСГ - Зала 220

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес