Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Геодезически и логистични дейности в антарктическите експедиции

Уважаеми колеги, уведомяваме ви, че РК на КИИП София област организира лекция на тема:"Геодезически и логистични дейности в антарктическите експедиции", която ще се проведе на 26.02.2020 год. /сряда/ от 17.00 часа в зала 316-та в старата сграда на УАСГ /Ректората/

Лектор: доц. Борислав Александров, участник в експедициите

Вход свободен.

Още Съобщения

06/ 06/ 2023

Национален семинар на тема "Оранжерии с агроволтаици и "Light Grow" технология и системи за отопление и охлаждане с минимални енергийни разходи", 08.06.2023 г.

01/ 06/ 2023

Покана от Македонската Камара (KOAI) за ZOOM  уебинар, 02.06.2023 г.

30/ 05/ 2023

Участвайте в проучване по проект Инженери за Европа (E4E)

29/ 05/ 2023

Международна среща семинар на тема: "Интермодални терминали в малки и средно големи градове", гр. Благоевград, 13.06.2023 г.