Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национален семинар на тема "Оранжерии с агроволтаици и "Light Grow" технология и системи за отопление и охлаждане с минимални енергийни разходи", 08.06.2023 г.

ПОКАНА

 Национален център за върхови постижения в „Мехатрониката и чистите технологии“ към ТУ-София

Селско Стопанска Академия 
Геномен център при СУ“ Климент Охридски“
Аграрен университет  - АУ Пловдив
Камара на оранжерийните производители  в България

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Национален комитет по осветление 
Фирма SunSystem –NES LTD
Фирма ReEnergy  Engineering
Фирма Термопомпени системи ООД

Ви канят на

 
Национален семинар

на тема “Оранжерии с агроволтаици  и “Light Grow” технология и системи за отопление и охлаждане с минимални  енергийни разходи“

на 08.06.2023 год. от  12.15 часа

в конферентна зала „Цветан Лазаров“ в Националния център в 8-ми блок  на ТУ-София

 

Прикачени документи

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация