Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национален семинар на тема "Оранжерии с агроволтаици и "Light Grow" технология и системи за отопление и охлаждане с минимални енергийни разходи", 08.06.2023 г.

ПОКАНА

 Национален център за върхови постижения в „Мехатрониката и чистите технологии“ към ТУ-София

Селско Стопанска Академия 
Геномен център при СУ“ Климент Охридски“
Аграрен университет  - АУ Пловдив
Камара на оранжерийните производители  в България

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Национален комитет по осветление 
Фирма SunSystem –NES LTD
Фирма ReEnergy  Engineering
Фирма Термопомпени системи ООД

Ви канят на

 
Национален семинар

на тема “Оранжерии с агроволтаици  и “Light Grow” технология и системи за отопление и охлаждане с минимални  енергийни разходи“

на 08.06.2023 год. от  12.15 часа

в конферентна зала „Цветан Лазаров“ в Националния център в 8-ми блок  на ТУ-София

 

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес