Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК на КИИП БУРГАС, 2019г.

Редовното Общо отчетно  събрание на РК на КИИП  Бургас ще се проведе на  20.02.2019 г /сряда/  от 16.30ч. в конферетната зала на КИИП РК Бургас, при следния

          Дневен ред:

  1. Отчетен доклад на РР за 2018 г.
  2. Отчет на КС за 2018 г.
  3. Отчет на бюджет 2018 г.
  4. Обсъждане и приемане на отчетите за 2018 г.
  5. Приемане на бюджет за 2019 г.
  6. Утвържадаване на делегатите за ОС на КИИП на 30.03 – 31.03. 2019 г.
  7. Запознаване с предложенията за промяна в Устава на КИИП.
  8. Разни.

   

                                        Председател на РК на КИИП гр. Бургас:

                                                                                        /инж. Д. Опърлаков/

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ