Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Оферта за провеждане на обучение за проектанти с фокус ВЕИ

Здравейте,

Едно от решенията на общото събрание на НПС ЕАСТ беше да се проучи възможността да се провеждат курсове за проектиране на фотоволтаични уредби.

Събранието ми даде мандат да проведа разговори в тази насока. Подготвих учебна програма и поисках оферта от Център За Управление и Професионално Обучение ЕАД, които вече са водили подобен курс за обучение на фотоволтаични сиситеми.

От опита ми като преподавател смятам, че в един курс трябва да има от 7 - 9 курсанта. При по-голяма бройка не може да се осъществява добър контакт между преподавателя и обучаемия.

В прикачения файл прилагам офертата за обучение. 

Курса ще продължи в рамките на три дена по 8 часа (включително практическите упражнения). Първият цикъл може да се проведе краят на м. юни или началото на м. юли.

Цената на курса е 450 лева.

Желаещи за записване в курса могат да се обадят на адрес:

Polina P. Tsvetkova (p.tsvetkova@cmvt-bg.org)

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация