Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XVII Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2020

XVII Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2020

11-13 юни 2020 г. 

гр. Созопол 

Прикачени документи

Още Съобщения

21/ 06/ 2022

Предложение от JRC за достъп до ELSA Reaction Wall

20/ 06/ 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС ВС 24.06.2022

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

06/ 06/ 2022

П О К А Н А

от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) за участие в Обучителен курс