Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложение за участие в научно-изследователски проект на Съвместния изследователски център на ЕК

Съвместният изследователски център  (JRC) е службата на Европейската комисия за наука и знания. JRC има за задача да оказва подкрепа на политиките на ЕС през целия им цикъл, като предоставя независими данни. Той е разположен в пет държави членки (Белгия, Германия, Италия, Нидерландия и Испания).

Съвместният изследователски център на Европейската комисия - Отдел безопасност и сигурност на сградите търси учен - специалист, притежаващ докторска степен, за участие в 2-годишен научно-изследователски проект.

Детайли за условията и изискванията към кандидата може да откриетие  в приложения фалй или на следните линкове: 

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?site=IPR&type=AX

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies

Code: 2021-IPR-A5001-FGIV-019110

Title: FG IV Scientist - Exploratory Research Project Physics-Informed Neural Networks for Foresight on LOsses and Energy Demand of Buildings (PINN FLOED)

Deadline: 14/01/2022

Прикачени документи

Още Съобщения

18/ 08/ 2022

Преференциални условия за членове на КИИП за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

12/ 08/ 2022

Покана за конференция, посветена на 25-та годишнина на Софийското метро

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“