Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Пресконференция, организирана от Координационния съвет на браншовите организации в строителството

     Координационният съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството  организира пресконференция на тема: Промяната в архитектурно-строителния сектор. Позицията на бранша относно политиките в отрасъла, договорени в коалиционното споразумение. Приоритетите в сектора от гледна точка на професионалните организации.“  на 19.01.2022 г. (сряда) от 11.00 часа в сградата на БТА,София, бул. „Цариградско шосе“ 49.

Събитието ще се излъчва на живо и в интернет страницата на БТА - http://www.bta.bg/bg/pressclub

     Участници са арх. Владимир Милков, председател на КАБ; проф. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ и ротационен председател на Координационния съвет; инж. Георги Шопов, председател на НАСП; инж. Атанас Ангелов, председател на БААИК; арх. Георги Савов, зам.-председател на БААИК; инж. Марин Гергов, председател на КИИП; инж. Огнян Атанасов, зам.-председател на КИИП; инж. Златан Златанов, председател на КИГ; Савин Ковачев, консултант към КСБ и др.

     Координационният съвет настоява новото правителство да работи в сътрудничество с бранша за постигането на 7 приоритета:

  • Интегриране и оптимизиране на ключовите нормативни документи в сектора.
  • Намаляване на административната тежест и сложните процедури. Публичната администрация да не се ангажира с необосновани функции.
  • Ограничаване на корупционната среда и предпоставките за корупция.
  • Подобряване на ефективността и сроковете на планиране в сектора.
  • Гарантиране на експертен подход, публичност и прозрачност.
  • Въвеждане на единна информационна система, архив и дигитализация.
  • Стимулиране на инвестиционната активност в синхрон с добрите европейски практики.

     По време на събитието ще бъдат предложени конкретни политики и мерки за оптимизиране и усъвършенстване на строително-инвестиционния процес.

     Координационният съвет е създаден през есента на 2020 г. с цел обединяване на професионалните организации по ключовите теми и проблеми, касаещи архитектурно-строителния сектор. В съвета участват 7 организации: Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). В момента Координационният съвет е под ротационното председателство на Камарата на архитектите в България.

 

Още Съобщения

14/ 05/ 2022

Презентация на книгата "Строителна физика, основа на ЕЕ на сградите"- автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Северна Македония - 26.05.2022 г.

04/ 05/ 2022

Провеждане на Първата Геодезическа Спартакиада

03/ 05/ 2022

Европейски ден на свободните професии - онлайн - 10.05.2022 г.

27/ 04/ 2022

ВАЖНО! От 01.05.2022 г. се въвежда такса за разглеждане на документи за ПП и ТК.