Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Презентация на книгата "Строителна физика, основа на ЕЕ на сградите"- автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Северна Македония - 26.05.2022 г.

Колеги,

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

и Българска асоциация за изолации в строителстовото (БАИС)

ви канят  на презентация на книгата

" Строителна физика, основа на енергийната ефективност на сградите" 

автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Скопие, Северна Македония

на 26.05.2022 г. от 10:30 часа 

в Заседателната зала на Централен офис на КИИП


Входът е свободен след предварителна регистрация.

Участие може да заявите до 23.05.2022 г.  чрез електронната форма, посочена в поканата.

Прикачени документи

Още Съобщения

21/ 06/ 2022

Предложение от JRC за достъп до ELSA Reaction Wall

20/ 06/ 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС ВС 24.06.2022

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

06/ 06/ 2022

П О К А Н А

от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) за участие в Обучителен курс