Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

УАСГ обявява прием на студенти

със завършена степен на висше образование „бакалавър" и „магистър"

в НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.


За повече информация посетете страницата на МП по ОКН

https://uacg.bg/?p=194&l=1&m=59

 

Още Съобщения

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"