Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложения за промени в Устава на КИИП

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 10.12.2020 г. на сайта на Централно управление на КИИП в рубрика „Нормативна уредба – Вътрешна – Проекто нормативна уредба“  са публикувани предложенията за промяна на Устава на КИИП, които са постъпили до ОС на КИИП през 2019 г., но не са обсъждани и гласувани тогава.

Нови предложения за промяна на Устава могат да се изпращат в срок до 10.01.2021 г. на следните е-мейл адреси:

инж. Огнян Атанасов  -     o_atanasov@kiip.bg

инж. Иван Терзиев      -     familybs@gmail.com

инж. Бинка Михайлова  - b_mihaylova@kiip.bg

 

Линк към предложенията за промяна на Устава

Още Съобщения

07/ 05/ 2021

Предложение от ECEC за участие в европейски конкурс с награди

29/ 04/ 2021

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

28/ 04/ 2021

Онлайн обучение за влаганите в строежите строителни продукти, организирано от БААИК

13/ 04/ 2021

Покана от председателя на ECEC Klaus Thürriedl за участие в онлайн събитие