Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Публикации на CIE - УЛТРАВИОЛЕТОВА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА и UV-C ФОТОКАРЦИНОГЕННИ РИСКОВЕ ОТ БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ

Уважаеми колеги,
На сайта на Българския национален комитет по осветление е качена следната
информация:
1. превод на български език на публикация на CIE 155:2003 "CIE 155:2003
УЛТРАВИОЛЕТОВА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХА" и
2. превод на български език на публикация на CIE 187 2010 "UV-C
ФОТОКАРЦИНОГЕННИ РИСКОВЕ ОТ БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ"
Оригиналите на английски език са предоставени от CIE (международната комисия по осветление) за безплатно ползване във връзка с проблемитес COVID 19.
Преводът е направен от д-р инж.Божана Ханджиева-Флориан и д-р инж.Румен
Василев с редакцията на проф. д-р Димчо Захариев.
Материалите може да свалите от раздел "Съобщения" на сайта на БНКО:
http://bnci.eu/mesage.htm

Още Съобщения

21/ 06/ 2022

Предложение от JRC за достъп до ELSA Reaction Wall

20/ 06/ 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС ВС 24.06.2022

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

06/ 06/ 2022

П О К А Н А

от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) за участие в Обучителен курс