Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Габрово

Годишното отчетно събрание на РК на КИИП Габрово ще  се проведе на 17.06.2021г. /четвъртък/ от 17,00ч. в зала „Минчо Минчев” на Художествена галерия „Христо Цокев” ул. „Св. Св. Кирил и  Методий” №10 гр.Габрово,

при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на дейността на КИИП Габрово за отчетната 2020 г.
  2. Доклад на Контролния съвет
  3. Финансов отчет
  4. Обсъждане и приемане на отчета и доклада – разисквания, дискусии
  5. Приемане на проекто-бюджет 2021 г.
  6. Избор делегати за Общо събрание на КИИП София
  7. Разглеждане предложенията за промени в Устава на КИИП
  8. Разни

Още Съобщения

06/ 06/ 2023

Национален семинар на тема "Оранжерии с агроволтаици и "Light Grow" технология и системи за отопление и охлаждане с минимални енергийни разходи", 08.06.2023 г.

01/ 06/ 2023

Покана от Македонската Камара (KOAI) за ZOOM  уебинар, 02.06.2023 г.

30/ 05/ 2023

Участвайте в проучване по проект Инженери за Европа (E4E)

29/ 05/ 2023

Международна среща семинар на тема: "Интермодални терминали в малки и средно големи градове", гр. Благоевград, 13.06.2023 г.