Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП София област

Общото събрание на РК на КИИП София област ще се проведе на 18.09.2021 год. /събота/ от 10 ч. в зала 120 на УАСГ /старата сграда, първи етаж/. Поканват се всички членове на РК на КИИП София област.

Дневен ред:

  1. Отчет за работата на ръководството на РК на КИИП София област за периода февруари 2020 год. - септември 2021 год.
  2. Доклад на Контролния съвет на РК на КИИП София област за дейността на колегията през периода 22.02.2020 год. – 18.09.2021 год. и Справка за разходи и счетоводни документи от СК „Прециз“.
  3. Отчет за изпълнение на бюджета на РК на КИИП София област за 2020 год. и приемане на бюджета на РК на КИИП София област за 2021 год.
  4. Избор на делегати за ОС на КИИП и представители на РК на КИИП София област в ОЕСУТ на общините в Софийска област.
  5. Приемане на програма за обучение на членовете на РК на КИИП София област през 2021 год.
  6. Разглеждане на предложения за промени на Устава на КИИП, както и на други нормативни документи на КИИП.
  7. Разни.

При липса на кворум, съгласно Устава на КИИП, ОС на РК на КИИП София област ще се проведе на 18.09.2021 год. /събота/ в зала 120 на УАСГ от 11 ч.

 

                                 Председател на РК на КИИП София област:

 

                                                                                                            инж. Николай Жечев 

Още Съобщения

06/ 06/ 2023

Национален семинар на тема "Оранжерии с агроволтаици и "Light Grow" технология и системи за отопление и охлаждане с минимални енергийни разходи", 08.06.2023 г.

01/ 06/ 2023

Покана от Македонската Камара (KOAI) за ZOOM  уебинар, 02.06.2023 г.

30/ 05/ 2023

Участвайте в проучване по проект Инженери за Европа (E4E)

29/ 05/ 2023

Международна среща семинар на тема: "Интермодални терминали в малки и средно големи градове", гр. Благоевград, 13.06.2023 г.