Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Извънредно Общо изборно събрание на РК на КИИП Ямбол

Извънредно Общо изборно събрание на  РК на КИИП - Ямбол - 01.10.2021г.

Прикачени документи

Още Съобщения

01/ 03/ 2024

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ  9.11.2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ  в ДВ бр.18 от 01.03.2024г.

28/ 02/ 2024

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от  9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.)

15/ 02/ 2024

VII Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта -2024", 9-11.10.2024 г., ВТУ "Тодор Каблешков"

26/ 01/ 2024

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.