Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП София област

Общото събрание на РК на КИИП София област ще се проведе на 13.05.2022 г.

 

Общото събрание на РК на КИИП София област ще се проведе на 13.05.2022 г. /петък / от 10 ч. в Заседателната зала на Строителния факултет при УАСГ /първи етаж на новата сграда – зала 311/. Поканват се всички членове на РК на КИИП София област.

Дневен ред:

  1. Отчет за работата на ръководството на РК на КИИП София област за периода септември 2021 г. - май 2022 г.
  2. Доклад на Контролния съвет на РК на КИИП София област за дейността на колегията през периода 18.09.2021г. – 13.05.2022г. и Справка за разходи и счетоводни документи от СК „Прециз“.
  3. Отчет за изпълнение на бюджета на РК на КИИП София област за 2021г. и приемане на бюджета на РК на КИИП София област за 2022г.
  4. Избор на делегати за ОС на КИИП и представители на РК на КИИП София област в ОЕСУТ на общините в Софийска област.
  5. Приемане на програма за обучение на членовете на РК на КИИП София област през 2022г.
  6. Разглеждане на предложения за промени на Устава на КИИП, както и на други нормативни документи на КИИП.
  7. Разни.

        При липса на кворум, съгласно Устава на КИИП, ОС на РК на КИИП София област ще се проведе на 13.05.2022г. /петък/ в Заседателната зала на Строителния факултет при УАСГ /първи етаж на новата сграда–зала311/ от 11 ч.

 

                                                                 Председател на РК на КИИП София област:

 

                                                                                                            инж. Николай Жечев 

Още Съобщения

06/ 06/ 2023

Национален семинар на тема "Оранжерии с агроволтаици и "Light Grow" технология и системи за отопление и охлаждане с минимални енергийни разходи", 08.06.2023 г.

01/ 06/ 2023

Покана от Македонската Камара (KOAI) за ZOOM  уебинар, 02.06.2023 г.

30/ 05/ 2023

Участвайте в проучване по проект Инженери за Европа (E4E)

29/ 05/ 2023

Международна среща семинар на тема: "Интермодални терминали в малки и средно големи градове", гр. Благоевград, 13.06.2023 г.