Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

Общите събрания на Националните професионални секции (НПС) ще се проведат на 24.06.2022 г. (петък) от 14:00 часа .

Секциите са разпределени по зали, както следва:

I. В залите на Парк хотел „Москва“ - гр. София

1. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - зала „Конферанс 1“

2. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" - зала „Конферанс 5“

3. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „Киев“

4. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „Европа“

5. НПС "МИННО ДЕЛО ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" - зала „Конферанс 2“

6. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" - зала „Конферанс 3“

7. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „Конферанс 4“


II. В заседателната зала на ЦО на КИИП (Сградата на УАСГ)

8. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ".

Още Съобщения

06/ 06/ 2023

Национален семинар на тема "Оранжерии с агроволтаици и "Light Grow" технология и системи за отопление и охлаждане с минимални енергийни разходи", 08.06.2023 г.

01/ 06/ 2023

Покана от Македонската Камара (KOAI) за ZOOM  уебинар, 02.06.2023 г.

30/ 05/ 2023

Участвайте в проучване по проект Инженери за Европа (E4E)

29/ 05/ 2023

Международна среща семинар на тема: "Интермодални терминали в малки и средно големи градове", гр. Благоевград, 13.06.2023 г.