Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

Общите събрания на Националните професионални секции (НПС) ще се проведат на 24.06.2022 г. (петък) от 14:00 часа .

Секциите са разпределени по зали, както следва:

I. В залите на Парк хотел „Москва“ - гр. София

1. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - зала „Конферанс 1“

2. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" - зала „Конферанс 5“

3. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „Киев“

4. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „Европа“

5. НПС "МИННО ДЕЛО ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" - зала „Конферанс 2“

6. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" - зала „Конферанс 3“

7. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" - зала „Конферанс 4“


II. В заседателната зала на ЦО на КИИП (Сградата на УАСГ)

8. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ".

Още Съобщения

18/ 08/ 2022

Преференциални условия за членове на КИИП за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

12/ 08/ 2022

Покана за конференция, посветена на 25-та годишнина на Софийското метро

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“