Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП

Уважаеми колеги,
Организира се обучителен семинар от:

Камара на енергийните одитори в България съвместно с Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - секция ЕАСТ и Българският национален комитет по осветление,

на тема:"Енергийната ефективност през новият програмен период 2021-2030", който ще се проведе на 10 ноември 2021 г. (сряда) от 13:30 – 18:00 часа в голямата зала на Научно-техническите съюзи, намираща се в град София, ул. "Г.С.Раковски" № 108.
Семинарът ще се проведе при строго  спазване на  протовоепидемиологичните правила, действащи в момента в страната.


Семинарът е без такса участие.

Програмата на семинара ще откриете в приложената покана.

Прикачени документи

Още Съобщения

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"