Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща-дискусия за железопътната и пътна инфраструктури в Кресненския пролом, 23.06.2023 г., ФНТС, гр. София

П О К А Н А

23.06.2023 г. (петък) от 10:00 ч. до 14:00 ч.

(регистрацията започва в 9:30 часа)

Зала 3, Федерация на научно-техническите съюзи

Адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" №108

Лардж Инфрастръкчър Проджектс ООД Ви кани на среща-дискусия:

Как и кога ще бъде изградена правилната железопътна и пътна инфраструктури в участъка Симитли – Кресна. Съвременни функционални решения. Екология и устойчиво развитие.

Ще бъдат представени:

 • Политики и документи на ЕС за високоскоростния железопътен транспорт и за Транс- европейските транспортни коридори.
 • Инвестиционен проект „Високоскоростна железопътна магистрала София-Солун“ – елемент на основната ТЕН-Т мрежа на Европейския съюз и част от високоскоростната железопътна артерия Атина – Солун – София – Букурещ. Състояние на развитието на проекта и следващи дейности.
 • Транспортна и други линейни инфраструктури в „тесни“ участъци и екологично чувствителни зони.
 • Обща инфраструктура на високоскоростната железопътна магистрала София-Солун и на истинска автомагистрала (за разлика от избраните и лансирани досега варианти) в участъка Симитли - Кресна на АМ „Струма“.
 • многопластово решение, удовлетворяващо всички заинтересовани страни. Критерии
 • описание на общата транспортна инфраструктура - Симитли, Кресненски пролом, Кресна
 • железопътна част – защо трябва да бъде изградена нова железопътна линия; характеристики
 • пътна част – автомагистрала, характеристики, организация и безопасност на движението
 • запазване на сегашния път I-1 (E-79) в Кресненския пролом
 • вариантите за ползване на трасето на сегашната железопътна линия за туристически цели
 • организация и изпълнение на строителството на общата транспортна инфраструктура. Срокове. Финансиране
 • Законност и законотворчество в досегашните дейности по създаването на съвременна транспортна инфраструктура в участъка Симитли – Кресна.
 • Кой е разрешил да не се изгражда автомагистрала в лот 3.2 на АМ „Струма“? Има ли разрешение от ЕК да не се изгражда автомагистрала? Как се подобрява трасето на АМ „Струма“ в лот 3.2. – като не се изгражда автомагистрала.
 • Защо горе в планината не трябва да преминава значима транспортна инфраструктура? Да не повтаряме отрицателното въздействие върху природата (и не само), причинено с изграждането на лот 3.1 на АМ „Струма“.
 • Сравнителен анализ на проекта за обща железопътна и пътна инфраструктура в участъка Симитли-Кресна с вариантите: проект за железопътна линия на НКЖИ от 2016 г. ведно с Източен 10,50 или Източен Г-20 или Дълъг тунел.
 • Какво ще се случи след реализиране на проекта за обща инфраструктура на високоскоростна железопътна магистрала  и на автомагистрала в участъка Симитли - Кресна
 • Какво трябва да бъде направено занапред за да може в сравнително кратки срокове да бъде изградена  правилната транспортна инфраструктура в този участък.
 • Въпроси, отговори, предложения, изказвания.

Поканени са граждани, специалисти, журналисти, членове на НПО, политици, представители на МОСВ, МТС, МРРБ, НКЖИ, АПИ, местната власт, на Президентството и народни представители.

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес