Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Международна среща семинар на тема: "Интермодални терминали в малки и средно големи градове", гр. Благоевград, 13.06.2023 г.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Center for strategic research and European Project cooperation


http://www.euroarch.eu/bagoevgrad.htm

DEPARTMENT OF EUROPEAN DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORT ENGINEERING
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, URBAN AND REGIONAL DEVELOPMENT

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАТ

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
България
EUROPEAN ACADEMY OF ARCHITECTURE
PRAGUE CZECH REPUBLIC
ЕUROPEAN CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH AND EU COOPERATION
PRAGUE CZECH REPUBLIC

ПОКАНА

По инициатива на община Благоевград
и
Европейската академия на архитектурата - Прага

на 13.06.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

в зала "22 - ри Септември" в Община Благоевград 

ще бъде осъществен семинар на тема
"Интермодални терминали в малки и средно големи градове"

Гост лектор ще e проф. д-р инж. aрх. Здравко Русев 

президент на European Academy of Architecture, преподавател в TU Vienna, HUT Helsinky, CTU Prague, Politecnico di Milano, UACG Sofia и др..
Ще бъдат представени реализирани примери от финансирани от ЕС интермодални терминали, Германия, Чехия, Франция, Италия.

Семинарът е предназначен за кметове, заместник кметове по строителство и инвестиции, специалисти на общините по строителство, архитектура,
членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)  и Камарата на архитектите (КАБ).

Община Благоевград най-сърдечно кани,
служители на община Благоевград, служители на общините от Благоевградска област, които имат отношение към планирането,
изграждането на иновативни градове и градски центрове.
За общински служители вход свободен.

Община Благоевград най-сърдечно кани,
членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България
и специално членове на Благоевградската регионална колегия, които активно допринасят за иновативно и стойностно строителство
в Благоевград и Благоевградска област.
За членове на Камарата вход свободен.

Община Благоевград най-сърдечно кани,
членове на Камарата на архитектите в България
и специално членове на Благоевградската секция, които активно допринасят за реализиране на високи естетически и архитектурни стойности,
съвършенство на градската тъкан с висок конфорт на живот в Благоевград и Благоевградска област.
За членове на Камарата вход свободен.

От името на организаторите
проф. Здравко Русев, научен гарант на семинара
за повече информация
тел. 00359 876 682 500

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес