Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар на тема "Светлинни решения със светодиоди"- материали

 

На 30 Май Българският национален комитет по осветление съвместно с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски"  и фирма COMET проведе национален семинар на тема "Светлинни решения със светодиоди".

С материалите на семинара може да се запознаете от сайта на сдружението *www.bnci.eu

<http://www.bnci.eu>* в раздел *събития => събития през 2019 => 2019_05_30_МГУ*.

 

Още Съобщения

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"