Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

Уважаеми колеги,

weTHINK.Energy Transition, със съдействието на ЦУ на КИИП, Ви кани да вземете участие в Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход" на 20.09.2023 г.

Участието е безплатно за членове на КИИП.


weTHINK. Energy Transition online conference,

20 SEP 2023, 10:00 - 12:30 CEST.

 Registration link is available here.

   

The event aims to:

 • Establish working groups to facilitate the implementation of renewable energy projects across the region.
 • Offer networking opportunities to all interested actors, to connect at the regional scale and organize partnerships to implement renewable energy projects and support the energy transition process. 
 • Identify key financing opportunities to support the implementation of renewable energy projects in CEEC region.


Topics:

 • Keynote from the European Commission, technology presentations from SIEMENS Energy, INNIO Jenbacher and best practice from voestalpine High Performance Metals GmbH. 
 • Sustainable energy transition trajectories.
 • Solar, hydro, wind and biomass – challenges and opportunities.
 • Central actors for energy transition – coordination and support.  
 • Examples of good practices from across the region – technology and policy know-how. 
 • Financing energy transition – private, public and EU funds.


Preliminary Agenda:

 • Goal and agenda of the working group.10:00 – 10:10
 • 10:10 – 10:40 Keynote: Hans van Steen (Principal Advisor to the Deputy Director General, DG ENER, European Commission) – EU Strategy towards a CO2 free European energy sector. 
 • State of the art industry presentations:10:40 – 11:40
  • (SIEMENS Energy) Alexander Peschl – Industrial heat pumps: Best practice from the City of Mannheim. 
  • Klaus Payrhuber (INNIO Jenbacher) – H2 ready Gas Engines.
  • Michael Ebner (voestalpine High Performance Metals GmbH) – inSPire Climate Impact – Following the path to zero emissions. 
  • Power Purchase Agreements – fixed energy costs in the future. (Speaker TBC)
  • Biomass. (Speaker TBC)
 • Panel discussion on strategic, legal, political, administrative and economic challenges and solutions to improve energy transition:11:40 – 12:25
  • Hans van Steen (European Commission, DG ENER).
  • Alexander Peschl (Siemens Energy).
  • Klaus Payrhuber (Innio Jenbacher).
  • Michael Ebner (voestalpine) 
  • Cornelya Vaquette (Industry Association Building Materials Austria)
 • Wrap up and follow-up steps.12:25 – 12:30

 

About weTHINK. Energy Transition:

weTHINK. brings together all key strategy actors (ministries, public officials, municipalities, industry associations, energy producers, renewable energy solution providers, regulators) in Europe to regularly exchange technical, operational and strategic know-how on energy transition and to facilitate the implementation of renewable energy projects across the region. Please find our key supporting partners here.

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол