Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централна комисия технически контроли

Централна комисия технически контроли


30/ 11/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-10/16.11.2022 г.

03/ 11/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-09/19.10.2022 г.

04/ 10/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-08/20.09.2022 г.

02/ 08/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-07/19.07.2022 г.

27/ 06/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-06/14.06.2022 г.

01/ 06/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-05/17.05.2022 г.

09/ 05/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-04/19.04.2022 г.

04/ 04/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-03/15.03.2022 г.

28/ 02/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-02/15.02.2022 г.

01/ 02/ 2022

ПРОТОКОЛ № ТК-01/18.01.2022г.