Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

всички новини

Съобщения

09/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК  КИИП ГАБРОВО, 2018 г.

04/ 02/ 2010

Общо събрание на КИИП РК Габрово

16/ 02/ 2009

Изложба на проекти по случай 5 години КИИП

22/ 01/ 2009

Общо събрание на КИИП РК Габрово

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

всички публикации

Накратко за КИИП Габрово

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Габрово